Эдуард Гурвиц предложил Раде помочь Одессе: по миллиону за каждый год истории

 Народный депутат Украины (фракция партии «УДАР») Эдуард Гурвиц зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект постановления «О мерах по поддержке социально-экономического развития города-героя Одессы в связи с празднованием 220-летия его основания».
В частности, Эдуард Гурвиц предлагает парламенту выступить с рекомендацией к Кабинету Министров Украины образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 220-летия основания города-героя Одессы, включив в его состав народных депутатов Украины, представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности, деятелей науки, образования, искусства и культуры;

в трехмесячный срок со дня образования организационного комитета разработать и утвердить план мероприятий, связанных с празднованием 220-летия основания города-героя Одессы, решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения этих мероприятий;

предусмотреть в проектах законов о Государственном бюджете Украины соответственно на 2014-2016 годы средства в сумме 220 000 тыс. гривен на финансовую поддержку мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города-героя Одессы, в связи с празднованием 220-летия его основания, частности: реставрацию памятников архитектуры, истории и культуры, упорядочивание жилищно-коммунального хозяйства и городских рекреационных зон; капитальный ремонт и переоснащение городских роддомов, строительство общеобразовательной школы в центральной части города, строительство четырех дошкольных учебных заведений.

Автор законопроекта просит предусмотреть в сметах министерств соответствующие целевые средства на ремонт и восстановление расположенных в городе Одессе объектов государственной собственности, находящихся в оперативном управлении министерств.

Как известно, 220-летие со дня основания Одессы будут праздновать в 2014 году.

Полный текст проекта Постановления Верховной Рады Украины:

Проект
вноситься народним
депутатом України
ГУРВІЦОМ Е.Й.
(посв. №151)
 

                        

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста-героя Одеси у зв'язку з відзначенням 220-річчя його заснування

Місто-герой Одеса є одним із найвизначніших міст України, широко відомим за межами української держави.
Вдале розташування, розвинута інфраструктура, туристична привабливість, високий науково-технічний, освітній та культурний потенціал міста-героя Одеси є важливими чинниками успішного розвитку як самого міста, так і всього Причорноморського економічного регіону.
З метою підтримки соціально-економічного розвитку міста-героя Одеси, посилення його туристичного потенціалу та у зв'язку з 220-річчям заснування міста, Верховна Рада України постановляє:

1. У 2014 році урочисто відзначити на державному рівні 220-річчя заснування міста-героя Одеси.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 220-річчя заснування міста-героя Одеси, включивши до його складу народних депутатів України, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, діячів науки, освіти, мистецтва і культури;
у тримісячний термін з дня утворення зазначеного організаційного комітету розробити та затвердити план заходів, пов’язаних з відзначенням 220-річчя заснування міста-героя Одеси, вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів;
передбачити у проектах законів про Державний бюджет України відповідно на 2014-2016 роки кошти у сумі 220 000 тис. гривень на фінансову підтримку заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста-героя Одеси, у зв'язку з відзначенням 220-річчя його заснування, зокрема: реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури; впорядкування житлово-комунального господарства та міських рекреаційних зон; капітальний ремонт та переоснащення міських пологових будинків; будівництво загальноосвітньої школи у центральній частині міста; будівництво чотирьох дошкільних навчальних закладів;
передбачити у кошторисах міністерств відповідні цільові кошти на ремонт та відновлення розташованих у місті Одесі об'єктів державної власності, що перебувають в оперативному управлінні міністерств.

3. Рекомендувати:
Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 220-річчя заснування міста Одеси;
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 220-річчю заснування міста Одеси;
Українському державному підприємству поштового зв’язку "Укрпошта" видати серію поштових марок, присвячених 220-річчю заснування міста Одеси.

4. Рекомендувати Одеській обласній державній адміністрації звернутися до Президента України з пропозиціями щодо відзначення державними нагородами мешканців і вихідців міста Одеси, які зробили вагомий внесок у соціально-культурну розбудову України.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

    powered by CACKLE